O nás

Forky’s je rýdzo český projekt, ktorý vznikol v Brne v roku 2015.

Zakladateľ a majiteľ frančízovej siete Forky’s Luboš Vidlička s manželkou Klárou, ktorí zmenili svoj spôsob stravovania v roku 2013, chceli predstaviť rastlinnú stravu širokej verejnosti v príjemnom a modernom prostredí, ktoré je otvorené všetkým bez rozdielu. Cieľom bolo a je zasiahnuť čo najväčšie spektrum populácie.

„Forky’s nie je len sieť reštaurácií a bistier, je to tiež prostriedok na zmenu myslenia v spoločnosti a pohľadu na stravovanie so všetkými dopadmi, ktoré s touto témou súvisia.

Čím skôr si uvedomíme, aká je rastlinná strava prospešná pre naše zdravie, ekológiu a udržateľnosť, tým rýchlejšie dokážeme zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie“

Naša história

8. októbra 2015

otvorenie prvej pobočky Forky's v Brne na Jezuitskej ulici

10. júna 2017

sťahovanie pobočky na Jakubské námestie

11. decembra 2017

otvorenie Forky’s Trnava

26. decembra 2017

otvorenie Forky’s Praha Veleslavínova

1. decembra 2019

otvorenie Forky's Praha Milady Horákovej

2. augusta 2019

otvorenie Forky’s Brno – Vlnená – Street food box

9. októbra 2019

otvorenie Forky’s Brno – Campus square – Street food box

24. mája 2021

spustenie ponuky produktov Forky's pre retail a pre gastro sektor

5. decembra 2021

otvorenie Forky’s Ostrava

7. decembra 2021

spustenie e-shopu forkys.store

1. apríla 2022

otvorenie Forky’s Brno – NC Královo Pole

17. apríla 2023

predstavenie projektu Forky’s Beer Hub

10. augusta 2023

otvorenie Forky’s Brno – OC Vaňkovka

Podporujeme

Frančízová sieť Forky’s z časti mesačných marketingových poplatkov pravidelne podporuje zmysluplné projekty zamerané na ochranu zvierat, ekológiu, udržateľnosť i ľudské práva.

V minulosti sme podporili napr. projekty Gericon, Hlas Zvierat, Obraz – obrancovia zvierat, Človek v tiesni, Prales deťom, Kaspro a ďalšie

Aktuálna podpora je zameraná na ochranu biodiverzity divokej prírody českej organizácie, ktorá pôsobí na Kostarike, konkrétne ich programy Green life a Blue life,

kde sme vďaka našim hosťom prispeli na vybudovanie vzdelávacieho a dobrovoľníckeho centra, ktoré sa zameriava na vzdelávacie programy a na ochranu a monitoring morských cicavcov a podmorského sveta.