Kimchi rice s tempehem, shiitake, sezamem a salátek