Kamala Harris 

Kamala Harris bola výzva na prijatie vegánskej výzvy Million Dollar Vegan po celý január 2021. JIVNITI Coalition zaslali petíciu a list novozvolenej viceprezidentke, v ktorom požadujú, aby viedla prechod k udržateľnému, zdravému a nestrannému potravinovému systému. Ten má ponúkať riešenie boja proti pandémii koronaviru a má byť prevenciou proti možným budúcim pandémiám. V otvorenom liste opisujú autori nutnosť deindustralizácie živočíšnej výroby, vrátane postupného vyraďovania továrenských fariem alebo uzavretia trhov so živými zvieratami. Nutné je tiež použitie bezpečných metód výskumu vakcín, čo má byť založené na biológii človeka namiesto testovania na zvieratách.

Kamala Harris je vzorom pre milióny ľudí. Do histórie sa zapísala ako prvá žena nominovaná do kancelárie viceprezidentky USA a je už známa svojimi prioritami ohľadom boja proti klimatickým zmenám, vrátane presadzovania rastlinnej stravy. Kamala Harris sa usiluje tiež o zvýšenie vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva a jeho dopadov na našu planétu.

#plantpoweredkamala