Paul McCartney

Sir James Paul McCarteny je britský hudobník, spevák a skladateľ.

Spolu so svojimi dcérami Stellou a Mary natočili krátky dokumentárny film One Day a Week, v ktorom sa zaoberajú dopadom živočíšneho priemyslu na planétu a klimatickú krízu.

McCartney stojí aj za kampaňou Meat Free Mondays, ktorá nabáda k jednému dňu z týždňa bez mäsa. Spevák zastáva názor, že každý človek môže svojou snahou prispieť k zlepšeniu podmienok životného prostredia a znížiť negatívne dopady na zmeny klímy. Paul McCartney spolupracuje aj s organizáciou PETA, spoločne napríklad vytvorili reklamu ku dňu Vďakyvzdania, ktorá vyzýva ľudí, aby svoje sviatočné jedlo poňali bez krutosti. McCartney podporoval niekoľko kampaní Humánnej spoločnosti Spojených štátov a Svetovej spoločnosti na ochranu zvierat.