Paul McCartney

Sir James Paul McCarteny je britský hudebník, zpěvák a skladatel.

Spolu se svými dcerami Stellou a Mary natočili krátky dokumentární film One Day a Week, ve kterém se zabývájí dopadem živočišného průmyslu na planetu a klimatickou krizi.

McCartney stojí také za kampaní Meat Free Mondays, která vybízí k jednomu dni z týdne bez masa. Zpěvák zastává názor, že každý člověk může svojí snahou přispět ke zlepšení podmínek životního prostředí a snížit negativní dopady na změny klimatu. Paul McCartney spolupracuje také s organizací PETA, společně například vytvořili reklamu ke dni Díkuvzdání, která vyzývá lidi, aby své sváteční jídlo pojali bez krutosti. McCartney podporoval několik kampaní Humánní společnosti Spojených států a Světové společnosti pro ochranu zvířat.